Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
 
 
Welke soort dienst in welk kerkgebouw (profielen) Welke soort dienst in welk kerkgebouw (profielen)
 Algemeen

Voor het profiel van Vestingkerk en Dorpsstraat en het profiel van de Petrakerk
gelden een aantal gezamenlijke kenmerken:

Orde van dienst
Bij binnenkomst in de kerk ontvangt iedereen een orde van dienst en een zondagsbrief.
In de Petrakerk wordt gebruik gemaakt van beamerschermen, waardoor het uitreiken van een orde van dienst, zeer beperkt is.
Op de orde van dienst worden de liederen die niet uit het liedboek afkomstig zijn,
afgedrukt. Op deze manier kunnen de predikanten uit elke willekeurige liedbundel kiezen.
Indien nodig wordt de muziek afgedrukt.

Vrijwilligers
Aan elke dienst werken naast de voorganger zo’n 10 tot 15 mensen mee, uiteenlopend van
ambtsdragers, koster, organist, kindernevendienst, kinderoppas tot ophaaldienst, koffieploeg en vouwploeg waarbij er veel samenwerking is.

Communicatie, zondagsbrief, bloemengroet e.d.
Elke zondag wordt een zondagsbrief uitgedeeld met daarop gemeente brede
mededelingen, bijv. voor wie de bloemengroet bestemd is en welke gemeenteleden ziek zijn. De zondagsbrief en liturgie zijn ook te vinden op onze website www.pghellevoetsluis.nl.
De diensten zijn ook via internet te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Maandelijks wordt er een (betaald) kerkblad “Kerkwijzer” uitgebracht en zijn wij te vinden op Facebook.

Kindernevendienst/kinderoppas/jeugd
Tijdens elke dienst is er kindernevendienst en kinderoppas. De kindernevendienst volgt
“Kind op zondag” en met Advent/Kerst en met 40 dagentijd/Pasen wordt er een apart
project gedaan, waarvan de resultaten in de kerk te zien zijn.
Voor de tienerjeugd is er regelmatig een bijeenkomst in een van de zalen van de Petrakerk.

Koffiedrinken (nu ingevolge maatregelen Covid-19, is er geen gelegenheid voor koffie, thee of limonade na afloop van de dienst)

Het koffiedrinken na de dienst neemt een belangrijke plaats in. Men ontmoet elkaar op persoonlijk vlak en dit is dus belangrijk voor de gemeenschapszin.

Bijzondere diensten
Tijdens de periodes van Advent/Kerst en 40 dagentijd/Pasen wordt het liturgisch
centrum opgeluisterd met een liturgische bloemschikking.
Verder wordt er intensief stilgestaan bij de Stille Week doordat er voor de gehele
gemeente iedere avond een dienst wordt gehouden die per jaar, afwisselend, in de
Vestingkerk of de Dorpsstraat wordt gehouden.
Ook wordt er tweemaal per jaar een dienst gehouden die volledig in het teken van de
ZWO staat. Vanzelfsprekend is de Gedachteniszondag een gezamenlijke dienst en wordt er ieder jaar aandacht geschonken aan bid- en Dankdag. Als laatste noemen we de zomerdiensten die altijd gezamenlijk zijn en waarbij er een bepaald thema centraal staat. Deze diensten rouleren wekelijks per kerkgebouw.

Activiteiten
Per kerkgebouw worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd. Tijdens Open
Monumentendag worden onze monumentale kerken opengesteld en de Vestingkerk is
ook regelmatig open bij festiviteiten in de Vesting. Daarnaast kennen de Dorpsstraat en
de Petrakerk ook een jaarlijkse bazaar. Jaarlijks worden er in de Petrakerk en de Vestingkerk gemeentemaaltijden en groot huisbezoeken georganiseerd.
In de Petrakerk worden daarnaast activiteiten georganiseerd zoals “Zie je in de Kerk”, gespreksavonden voor (jong) volwassenen, enzovoorts.
Kenmerkend voor al deze activiteiten is dat er uit alle gebouwen gemeenteleden bij betrokken zijn en zich betrokken voelen.

Profiel Petrakerk

Motto
“De Petrakerk is een gemeenschap waar jong en oud elkaar ontmoeten rondom Bijbel en muziek”.
Binnen de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis wil de Petrakerk een gemeenschap zijn:
- waar jongeren en ouderen zich thuis voelen, met ruimte voor individuele geloofsbeleving
- die zoekt naar nieuwe vormen zonder de traditie overboord te zetten
- die mensen (opnieuw) weet te betrekken
Het profiel Petrakerk kenmerkt zich naast de algemene kenmerken in het bijzonder door:

Karakter
De diensten kenmerken zich door een gevarieerd aanbod en informele sfeer met extra aandacht voor de jongeren. Nieuwe vormen van erediensten gaan hand in hand met bestaande tradities. De sfeer wordt gekenmerkt door een evangelische geloofsbeleving waarbij het werk van de Heilige Geest in het leven van mensen leidend is.
Voor het ondersteunen van de preek, liederen of bepaalde thema’s wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiemiddelen.

Eredienst
De Eredienst is een ontmoetingsplaats:
. waar wij de vreugde en hoop van het evangelie beleven
. waar wij leren hoe je christen in deze tijd kunt zijn, met oog voor elkaar en de wereld om
ons heen
. met een uitleg van de bijbel naar deze tijd
. waar we structureel liederen zingen van psalm tot opwekking, met begeleiding van orgel
tot band
. waar wij elkaar na de dienst graag ontmoeten tijdens het koffiedrinken

Liedkeuze
De liedkeuze is zeer divers. De liederen zijn vooral afkomstig uit Hemelhoog, maar er wordt ook gezongen uit Opwekking, Taizé, Zingend Geloven, Iona, Nieuwe Liedboek, e.d.

Muzikale ondersteuning
Wat muzikale ondersteuning betreft wordt er gestreefd naar een uiteenlopend aanbod.
Het orgel neemt samen met de Petraband een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ook ruimte voor gemeenteleden met name jongeren om een steentje bij te dragen op muzikaal gebied.

Thema diensten
Er worden regelmatig thema diensten gehouden waarbij de nadruk ligt op gezinnen en jongeren. De diensten worden dan gemaakt met een grote inbreng van gemeenteleden. Ook worden er een aantal keren per jaar koren uitgenodigd ter opluistering van de dienst.
Een belangrijke bijzondere dienst is de Kinderkerstnachtdienst waarbij een eigen kinderkoor meewerkt en de musicalrollen ingevuld worden door de tieners.
Voor de kinderen (basisschool leeftijd) is er wekelijks kindernevendienst. Voor tieners wordt regelmatig een ‘eigen dienst’ gehouden.

Profiel Vestingkerk-Kerk aan de Dorpsstraat

Motto
“De kerkgemeenschap gaat ons aan het hart en dat dragen we uit!”
Het profiel Vestingkerk-Dorpsstraat kenmerkt zich naast de algemene kenmerken in het
bijzonder door:

Karakter
De diensten kenmerken zich door een rustig karakter en stijlvolle sfeer geïnspireerd door een rijke liturgische traditie. Deze diensten zijn zeker geen statisch gebeuren.

Preek
De preek neemt in de dienst een belangrijke plaats in, heeft diepgang met een vertaling
naar de praktijk.

Liedkeuze
Tijdens de diensten wordt er gezongen uit Het Nieuwe Liedboek alsmede uit Zingend Geloven , Taizé en Iona.

Muzikale ondersteuning:
De kwaliteit van muziek en zang in combinatie met de cantorij neemt een belangrijke plaats in en is daarom in handen van een aangestelde professionele kerkmusicus (cantor-organist). Het klassieke orgel neemt in beide kerken de belangrijkste plaats in als begeleidingsinstrument. Ook wordt er zo nu en dan gebruik gemaakt van andere (klassieke) instrumenten zoals piano, viool, dwarsfluit, trompet en hobo.

Bijzondere diensten:
De Vestingkerk en de Kerk aan de Dorpsstraat hebben al jarenlang een cantorij (cantorij Hellevoet). In beide kerken werken ze regelmatig mee aan de dienst waarbij de jaarlijkse Kerstnachtdienst een hoogtepunt vormt.

Activiteiten:
Ter versterking van de onderlinge band wordt er jaarlijks een gemeentecontactavond met een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Jaarlijks is er ook de bazaar in de kerk aan de Dorpsstraat. De tweedehands boekenmarkt in De Schakel wil mede een ontmoetingscentrum zijn voor mensen uit de kerk en haar omgeving.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 22-05-2022 om 09.30 uur
Bezoek mogelijk maar ook online te volgen.
meer details

Kerkdienst Vestingkerk
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10.00 uur
Bezoek mogelijk maar ook online te volgen.
meer details

Kerkdienst Vestingkerk
datum en tijdstip 26-05-2022 om 10.00 uur
Bezoek mogelijk maar ook online te volgen.
meer details

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 29-05-2022 om 09.30 uur
Bezoek mogelijk maar ook online te volgen.
meer details

Kerkdienst Vestingkerk
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10.00 uur
Bezoek mogelijk maar ook online te volgen.
meer details

 
Wat ons drijft is de liefde van Christus 2 Korintiërs 5:14a

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.