Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
 
 
Contacten Contacten
Predikanten/pastoraal medewerkers
ds. D.G. ter Horst,
tel. 0181-337247
e-mail:
predikant.petrakerk@pghellevoetsluis.nl

ds. E.J. Vledder
tel. 0181-375363
e-mail:
predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl

mw. M.B. Keijzerwaard,
tel. 06 - 57885115
 
e-mail: mkeijzerwaard60@gmail.com

ds. A. Roding, predikant met bijzondere opdracht.
Verpleeghuis Grootenhoek en KSW de Dierenriem
tel. 0181 -321355;
e-mail:
a.roding@careyn.nl

ds. D. Meijvogel (interim predikant)
tel. 06-31041389
e-mail: d.meijvogel@protestantsekerk.nl

ds. J. Schaap (ambulant predikant)
tel. 06-36438398
e-mail: schaapherder@solcon.nl

Kerkenraad
postadres:       PG Hellevoetsluis, Postbus 357, 3220 AJ Hellevoetsluis

preses: dhr. M. Hanse
tel. 06 - 12102996
e-mail:
voorzitter.kr@pghellevoetsluis.nl

scriba: mw. N. van der Waal
tel. 0181-321926
e-mail:
scriba@pghellevoetsluis.nl

Taakgroep Pastoraat
voorzitter: dhr. H. de Boer
tel. 06-
40408464
e-mail: boerdeh30@gmail.nl


Taakgroep Diaconaat
postadres:       Diaconie PG Hellevoetsluis, Postbus 39, 3220 AA Hellevoetsluis

voorzitter: dhr. C. van Twillert,
e-mail:
voorzitter.dr@pghellevoetsluis.nI

secretariaat: mw. M. Verkamman
e-mail:
secretariaat.dr@pghellevoetsluis.nI

penningmeester: dhr. A. Siebelhoff
e-mail: penningmeester.dr@pghellevoetsluis.nl

Rescue-team diaconie:
e-mail:
diaconie@pghellevoetsluis.nl
Gironr. IBAN: NL07 INGB 0009 4367 33
tel. 
06-53290139


Afhandeling collectes en mei actie:
dhr. F. Vitters
tel. 0181-311.649
e-mail:
f.vitters22@chello.nl
RABO-bank nr. IBAN: NL76 RABO 0344822435

ZWO
contactpersoon: Mw. A. Swaep,
te1.0181-327498
RABO-bank nr. IBAN: NL53 RABO 0344 8600 00

Taakgroep Kerkrentmeesters
postadres:       Kerkrentmeesters PG Hellevoetsluis, Postbus 219, 3220 AE Hellevoetsluis

Voorzitter:      dhr. K. Schaafsma
tel.0181-318484
e-mail:
voorzitter.cvk@pghellevoetsluis.nI

secretariaat:   dhr. J. van Huizen
tel. 0181-316970
e-mail:
secretariaat.cvk@pghellevoetsluis.nI

penningmeester: mw. M. de Beun
tel.  06 - 51119554

e-mail: penningmeester.cvk@pghellevoetsluis.nI

Gironummer Actie Kerkbalans:
IBAN: NL33 INGB 0000 0563 65


Rekeningnummer collectebonnen en collectegiften: IBAN: NL76 RABO 03448224 35
t.n.v. Protestantse Gemeente Hellevoet.TD
Let op de tenaamstelling!
Er zijn collectebonnen verkrijgbaar van € 0,50 en € 1,00. Deze bonnen kunnen -in plaats van geld- gedeponeerd worden in de collectezak(ken). De collectebonnen kunnen na een tel. afspraak worden aangeschaft bij fam. Visser, Ireneplaats 74, 3223 XJ Hellevoetsluis, tel. 0181-317972 na betaling op bovengenoemd rekeningnummer.


App Givt
Te downloaden
De op deze wijze gedane uitgaven kunnen als gift worden beschouwd en zijn fiscaal aftrekbaar.

(Werk)groep media, communicatie en public relations
Coördinator: André van Marion
Tel. 0181-322737
e-mail:
mcpr@pghellevoetsluis.nl

Overige adressen.

Kerkgebouwen
Kerk aan de Dorpsstraat
Dorpsstraat 14 3223 BG Hellevoetsluis
Tel. 324624
Sleuteladres: mw. Parlevliet-Lemson
(ook voor de Schakel)
Tel. 0181-415063 / 06-40709862

Petrakerk
Cornelis van Kleiburgstraat 4
3222 CD Hellevoetsluis
Koster: mw. A.T. Swaep-Greven
Tel. 327498 / 06-48786617
e-mail:
koster.petrakerk@pghellevoetsluis.nl

Hulpkosters:  dhr. A.L. van Marion Tel. 322737
                      dhr. R.E. Volker Tel. 06-24796362

Vestingkerk
Oostzanddijk 18 3221 AL Hellevoetsluis
Sleuteladressen:
Fam. Ruizeveld de Winter Tel. 316141
Fam. Van der Wagt Tel. 317164

KERKDIENSTEN VANUIT ONZE KERKEN RECHTSTREEKS TE BELUISTEREN VIA INTERNET
Live  via Facebook:
https://www.facebook.com/pghellevoetsluis/
U HOEFT HIER VOOR GEEN facebook account te hebben!!
De diensten worden allemaal opgenomen en zijn later in de middag terug te vinden op ons YouTube kanaal van PG Hellevoetsluis:

https://www.youtube.com/results?search_query=pg+hellevoetsluis
Via de kerkwebradio kunt u de diensten live horen en later terugluisteren:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken?queryString=hellevoetsluis&orderBy=plaats


Beluisteren van de dienst
Klik hier voor het beluisteren van de dienst op Kerkomroep.nl via een computer.
Indien u de beschikking heeft over een mobiel apparaat, zoals smartphone of tablet (Samsung, iPhone, enz) wordt het beste resultaat bereikt door via de Kerkomroep App voor uw type apparaat te luisteren.
Klik hier voor Apple
Klik hier voor Google Play (o.a. Samsung)

Bekijken van de dienst
Als de techniek het toelaat is het ook mogelijk om de dienst te bekijken.
Dit kan via de Facebook pagina van de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
of
via het Youtube-kanaal van de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis

Ledenadministratie
Tea Otte en Anke-Thea Dijkman, houden de ledenadministratie bij.
Zij doen dat op woensdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur in de even weken.
Heeft u dringende vragen of wilt u iets weten, mag u hen altijd bellen of mailen.
Zij kunnen namelijk, dankzij de moderne technologie ook vanuit huis de gegevens
Tea Otte:                      tel: 313061 e-mail:
aotte@hetnet.nl
Anke-Thea Dijkman:    tel: 06-53731192  e-mail: administratie.kerkwijzer@pghellevoetsluis.nl

VERHUUR KERKZALEN
Contactpersoon Petrakerk, Vestingkerk en Kerk aan de Dorpsstraat/schakel:
Mevr. N. van der Waal-van Lier, tel. 01.81-321926 e-mail:
scriba@pghellevoetsluis.nl

Bereikbaarheid predikanten
Ds. D.G. ter Horst - Bij voorkeur bellen:
09.00 en 09.30 uur/ 18.30 en 19.00 uur.
Maandag vrij. Bereikbaar:0181-337247

Ds. EJ. Vledder - Bij voorkeur bellen:
maandag tot vrijdag 09.30 en 12.00 uur. Zaterdagvrij. Bereikbaar: O181-375363

Zondagsbrief
De kopij hiervoor kan ingeleverd worden tot donderdag 13.00 uur bij:
Marjan de Haart,
per e-mail:
zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl

Redactie Kerkwijzer (kerkblad)
Kopij inleveren voor genoemde data in Kerkwijzer
Uiterlijk voor/tot 12.00 uur!!!!
Bij voorkeur in Word zenden aan:

redactie.kerkwijzer@pghellevoetsluis.nl

Bezorging Kerkwijzer:
mevr. H. Visser-Prins, tel. 31 79 72

Abonnementen Kerkwijzer
Aanvragen, verhuizing of opzegging:

Harma Visser-Prins. Via mail:
administratie.kerkwijzer@pghellevoetsluis.nl
of telefonisch:
0181-317972
Jaarabonnement € 21,00.
Per post ontvangen: € 38,00 per jaar.
De "Kerkwijzer" verschijnt 10x per jaar.
Rek.nr. IBAN: NL72 RABO 0324 0948 68
t.n.v.
Protestantse Gemeente Hellevoet. TK
o.v.v.. abonnement Kerkwijzer
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 12-12-2021 om Aanvang 09.30 uur
Ook online te volgen
meer details

Kerkdienst Vestingkerk (Kindernevendienst)
datum en tijdstip 12-12-2021 om Aanvang 10.00 uur
Ook online te volgen
meer details

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 19-12-2021 om Aanvang 09.30 uur
Ook online te volgen
meer details

Kerkdienst Vestingkerk (Kindernevendienst)
datum en tijdstip 19-12-2021 om Aanvang 10.00 uur
Ook online te volgen. Kindernevendienst voor leeftijd basisschoolkinderen.
meer details

Kerkdienst Vestingkerk Kerstnacht
datum en tijdstip 24-12-2021 om Aanvang 10.00 uur
Ook online te volgen
meer details

 
Adventkalender 2021
 
Wat ons drijft is de liefde van Christus 2 Korintiërs 5:14a

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.