Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
 
 
Nieuws vanuit diaconie Nieuws vanuit diaconie
Nieuws vanuit de diaconie.

Nieuws vanuit de diaconie.

Op 14 januari jl. was René Hansma in de Petrakerk om ons wat te vertellen over de Stichting Mensenkinderen. We hebben als pg Hellevoetsluis vorig jaar een kwartaalcollecte gehouden voor het project “Koe zoekt gezin”. René heeft in mei 2023 één van “onze” koeien persoonlijk overhandigd aan een gezin. Er zijn in totaal 20 koeien “uitgedeeld”, wij hebben met onze bijdrage 3 koeien kunnen sponsoren.
Hij was ook net terug uit Armenië, waar ook de  partnerorganisatie Diakonia er alles aan doet om de vluchtelingen uit Nagorno-Karabach te helpen en op te vangen. Hij vond het erg indrukwekkend om de stroom vluchtelingen daar te zien.
“Hun vlucht was gedwongen en vond in een tijdsbestek van een paar uur plaats. Vluchtig zijn er wat belangrijke spullen meegenomen, maar de meeste mensen hebben niets meer.
Overal op straat zien we families, alleenstaanden, kinderen die in auto’s slapen, jongen mensen die rondlopen; de meeste mensen lopen met gebogen hoofd. Ze hebben allemaal een zelfde soort blik. Grote bussen staan aan de kant van de weg die de vluchtelingen naar Armeense regio’s zullen brengen waar ze opgevangen worden”.

We hebben als diaconie besloten om aan het project SOS-Armenië van de Stichting Mensenkinderen een donatie te doen van € 2.500,00.


Als diaconie gaan we ook naar de vergaderingen van de gemeente Voorne aan Zee voor wat betreft het “vangnetoverleg”. Dit is een overleg met allerlei instanties die hulp bieden aan inwoners van Voorne aan Zee.
Hieronder een bericht hierover.
De gemeente Voorne aan Zee biedt inwoners met een laag inkomen een steuntje in de rug. Deze inwoners kunnen in aanmerking komen voor verschillende regelingen of vergoedingen, zoals het Kindpakket of Participatiefonds. Daarnaast zijn er organisaties die deze inwoners helpen bij geldvragen, Nederlandse les of het werken met een computer. In de digitale folder ’een steuntje in de rug, extra geld en hulp voor mensen met een laag inkomen’ zijn de regelingen en mogelijkheden voor ondersteuning op een rij gezet. In de folder is opgenomen hoe inwoners zelf kunnen controleren of zij in aanmerking komen voor de verschillende regelingen, wat de voorwaarden zijn en hoe zij de regelingen kunnen aanvragen. Met vragen kunnen inwoners contact opnemen met het minimateam van de gemeente via telefoonnummer 14 0181. 
De brochure “Steuntje in de rug” kun je vinden op www.fijnjetezien.nl
Uitgangscollecte 1e kwartaal 2024 - project Delta voor Colombia

KINDEREN IN ACHTERSTANDSWIJKEN WEERBAAR MAKENWie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.
Koksopleiding, moestuin, filigraan.  Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.
Kinderen zelfvertrouwen bieden. Als je het gebouw van het centrum binnenloopt, word je vrolijk van de kleuren, de lichte ruimtes en grote ramen. De medewerkers zien de kinderen niet als zielig, maar als kinderen met veel veerkracht. Ze geven de kinderen vertrouwen in zichzelf en hun gemeenschap, leren hen trots zijn op zichzelf. Ze gaan beseffen dat de tweedeling in hun samenleving niet rechtvaardig is, dat onderwijs belangrijk is en kinderarbeid niet toegestaan.
Tweede familie. De medewerkers vormen een soort tweede familie voor hen en blijven kinderen trouw tot hun volwassenheid. Velen blijven zich later inzetten voor de stichting. De positieve herinneringen die ze samen opbouwen inspireren en gaan hun leven lang mee.
Voor meer informatie zie: www.gelovenindedelta.nl/colombia.

Veertigdagentijd 2024: Ga mee
Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. 

18 februari – 1e zondag 40-dagentijd – KIA – omzien naar gevangenen.
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen,maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.
kerkinactie.nl/gevangenen

25 februari – 2e zondag 40-dagentijd – PKN - Interactief Bijbelspel voor jongeren
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk met een serie van drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel op hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.
kerkinactie.nl/collecterooster

3 maart - 3e zondag 40-dagentijd – KIA – predikanten opleiden voor het Midden-Oosten
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis. Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je het werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet.
kerkinactie.nl/onderwijslibanon

10 maart - 4e zondag 40-dagentijd – KIA – sterke vrouwen in de kerk Indonesië.
Sterke vrouwen in de kerk.
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op deze zondag, 10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol.
De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding. Via het programma zending van Kerk in Actie steun je de toerusting van vrouwen op Papoea in hun sociale en pastorale taken.
kerkinactie.nl/vrouwenindonesië

17 maart – 5e zondag 40-dagentijd – KIA - Goed boeren in een lastig klimaat (Oeganda)
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan valt er weer te veel met overstromingen tot gevolg.
Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse Kerk van Oeganda boeren en boerinnen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijk stoken, bijenhouden, samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.
Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je boerengezinning om voldoende voedsel te kunnen produceren.
Lees meer op kerkinactie.nl/boerinoeganda24 maart – 6e zondag 40-dagentijd – De Regenbooggroep.

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen in armoede. Wij bouwen aan een stad waarin plek is voor iedereen.
Dakloos, met psychiatrische problemen, gebukt onder schulden, verslaafd of eenzaam. Onze 1200 vrijwilligers
ondersteunen deze mensen. In onze negen inloophuizen (waar dagelijks 600 bezoekers komen) geven we hen
aandacht en zorg. Ook bieden we dagbesteding en hulp van maatschappelijk werkers.
Mensen die net op straat zijn komen te staan, helpen we aan een kamer bij een particulier, een tijdelijke woning of andere oplossing om afglijden te voorkomen.

Het is hartverwarmend om te zien dat niet alleen fondsen, de overheid en particulieren ons steunen, maar ook kerken in Nederland. Ze dragen ons een warm hart toe en helpen ons om mensen die op straat leven te helpen met de meest basale zaken die ieder mens nodig heeft: een warme maaltijd, een douche en schone kleding. Net als bij kerken is onze basis: barmhartigheid, omzien naar een ander, helpen wie geen helper heeft.
Uw collectebijdrage
De collectes van kerken, en daarmee de donaties van gelovigen zijn ons dierbaar. Met een collectebijdrage van € 10,- zorgt u voor drie complete maaltijden én twee keer douchen. Dankzij uw bijdrage kunnen we de meest kwetsbare mensen helpen om er weer bovenop te komen. www.deregenboog.org
 
Collecterooster 2024 Collecterooster 2024
Collecterooster 2024 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 25-02-2024 om 09.30 uur
Bezoek en ook online te volgen. 2e zondag veertigdagentijd
meer details

Kerkdienst Vestingkerk
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10.00 uur
Bezoek en ook online te volgen. 2e zondag veertigdagentijd
meer details

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 03-03-2024 om 09.30 uur
Bezoek en ook online te volgen. 3e zondag veertigdagentijd
meer details

Kerkdienst Vestingkerk
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10.00 uur
Bezoek en ook online te volgen. 3e zondag veertigdagentijd
meer details

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 10-03-2024 om 09.30 uur
Bezoek en ook online te volgen. 4e zondag veertigdagentijd
meer details

 
Wat ons drijft is de liefde van Christus 2 Korintiërs 5:14a

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.