PKN
Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
 
Actie Kerkbalans 2021 - start 16 januari 2021 Actie Kerkbalans 2021 - start 16 januari 2021
Actie Kerkbalans start op zaterdag 16 januari in 2021

Toekomst voor de kerk en de wereld

(1) De kerk is – als het goed is – (naast andere vormen van samenzijn) een plek waar het samenzijn gevierd wordt, het samenzijn met elkaar, maar vooral het samenzijn met God. Een plek waar gesproken en gevierd wordt hoe God een God van het verbond is en een God van het nieuwe begin, verbonden aan het verschijnen van Jezus de Messias. Zo’n viering mag kwaliteit hebben (het beste is niet goed genoeg), feestelijk en joyeus. Dat kan hier en daar in onze kerken nog best beter.

(2) De kerk is misschien helemaal niet in zo’n opperbeste conditie, geen florissante bedoening. Eerder achteruitgang en kaalslag. En je vraagt je (terecht) af: wat hebben we verkeerd gedaan, waar namen we de verkeerde afslag? Misschien toch te veel heil verwacht in het verleden van het ‘stadsconcept’ van de wereld: je moet zijn waar de macht zit? In plaats van het ‘stadsconcept’ van God: open en geregeerd door recht en 4 gerechtigheid (vergelijk het lied uit Liedboek 2012 ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, Gezang 175 ‘Wij hebben een sterke stad’). Maar dan nog geldt: je mag er op grond van Gods beloften doorheen kijken. Er is wel degelijk toekomst voor Gods volk en de wereld. Want in allerlei opzichten is de God van de Bijbel een God van het nieuwe begin. Ook voor de kerk in Europa, in Nederland, die nu misschien door een dal gaat. Er is toekomst voor een pretentieloze kerk, als gemeenschap die in navolging van Christus een thuis biedt voor gehavende, ontspoorde en ontredderde mensen.

(3) De kerk is – als het goed is – een gemeenschap waar het niet gaat om religie en rituelen als vormen, maar waar het gaat om een relatie, om een verbond, om aanhankelijkheid en toewijding, om het oefenen in de liefde, vanuit de liefde van God, vanuit de liefde van Christus. Het Nieuwe Testament schetst Hem als degene die er alles voor over had om zijn bruid te verwerven. ‘Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken’ (Romeinen 8:32). Als God ons steeds weer een ruimte biedt om genade te ervaren en om op adem te komen, en er steeds weer mensen zijn die daardoor aangesproken, zijn medewerkers worden, waarom zouden we hen dan niet steunen en ook ons daarvoor inzetten, met onze tijd, met onze talenten, met ons geld.

Tenslotte
Geef vandaag voor de kerk van morgen, die – samen met de wereld om ons heen – op weg is naar Gods Toekomst. Dat geloven we. Daarom blijven we opgewekt en hoopvol, zelfs in sombere tijden.

En daarom blijven we zingen, ook als dat nu even niet kan, maar dan toch met ons hart:

‘Wij hebben een sterke stad,
een stad waar de kinderen dansen,
en waar men muziek maakt en zingt,
een stad door de Heer omringd…

Een ruimte die niemand mat
een toekomst die niemand bewerkte
dan Israëls Heiland alleen,
Hij voert de verdrukten erheen.’


Actie Kerkbalans
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. De actieperiode loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021.

Wij vragen aandacht voor het belang van onze kerk.

Handleiding voor periodieke giften 


 
terug
 
 

Inloggen


Voedselbank
datum en tijdstip 20-01-2021 om 18:30 uur
meer details

Schaakclub de Pionier
datum en tijdstip 21-01-2021 om 19:00 uur
meer details

Solid Friends
datum en tijdstip 22-01-2021 om 19:00 uur
meer details

Solid Friends
datum en tijdstip 22-01-2021 om 19:00 uur
meer details

In gebruik door derden
datum en tijdstip 26-01-2021 om 18:00 uur
meer details

 
Kerkbalans 2021
 
Wat ons drijft is de liefde van Christus 2 Korintiƫrs 5:14a

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.